กลอนปีใหม่ ๒๕๖๑

9 January, 2018 00:06 Poem

หลังจากไม่ได้แต่งกลอนปีใหม่มาประมาณ 4 ปี
ปีนี้หลายๆอย่างลงตัว เลยได้แต่งกลับมาแต่งกลอนอีกครั้ง
ขอมอบกลอนนี้แต่ทุกท่านครับ

เย็นลมหนาว มากระทบ สงบจิต
ใจไม่ติด ผิดพลาดไป ไม่สับสน
สิ่งใหม่ใหม่ ยังไม่มา ไม่กังวล
เพียรตั้งตน ปัจจุบันขณะ ชนะใจ

จะคิดอ่าน ค่อยค่อยทำ ทีละหนึ่ง
เสร็จแล้วจึง ต่ออีกหนึ่ง ถ้อยอาศัย
ทีละก้าว ทีละคำ จำใส่ใจ
จะปลอดภัย ปลอดโปร่ง โล่งสบาย

ซาบซึ้งใจ ขอขอบคุณ ในทุกสิ่ง
เพราะแท้จริง ทุกชีวิต คือสหาย
มอบบทเรียน และเป็นครู ให้ทุกราย
ใครคิดได้ จักสงบ พบมงคล

สติตั้ง ดำรงไว้ ไม่แตกตื่น
จะเดินยืน นอนนั่ง ทุกแห่งหน
ก็รู้ตัว ทั่วพร้อม กายใจตน
เป็นยอดคน ประเสริฐศรี ปีใหม่เอย

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑
วราวุธ มีสุภา (โบ๊ต)