อะไรคือบันทึกคำเดียว

18 September, 2013 00:03 บันทึกความสุข

1280835310

แนวความคิดนี้ได้มากจากหนังสือเรื่อง

แค่ 30 นาทีก่อนนอน เปลี่ยนคนแย่เป็นยอดเยี่ยม

เป็นหลักที่ทำให้เราได้เรียบเรียงความคิดและปรับเปลี่ยนอารมย์ก่อนนอน ซึ่งจะทำมาซึ่งผลลัพธ์ที่แตกต่างอย่างมหาศาล แต่สิ่งที่เราต้องทำนั้นกลับง่ายและเล็กน้อยมาก คือการเขียนสามเรื่องต่อไปนี้ก่อนนอนทุกวัน

  1. เรื่องที่มีความสุขในวันนี้
  2. เรื่องที่เป็นไปด้วยดีในวันนี้
  3. เรื่องที่อยากขอบคุณในวันนี้

ซึ่งในแต่ละหัวข้ออาจมีหลายข้อย่อยๆ ได้แล้วก็ไม่ไดจำกัดว่าจะต้องคำเดียว แต่ก็ไม่ควรยืดยาวเกินไป

เพื่อกันความสับสนและด้วยความชอบส่วนตัว ผมจึงขอเปลี่ยนชื่อเรียกเสียใหม่เป็น “บันทึกความสุข” เสียเลยดีกว่า ฟังดูเข้าใจง่ายกว่าเยอะเลยเนาะ :)