Month: August 2013

เมื่อมีปัญหาเข้ามาหลายเรื่องพร้อมกัน

21 August, 2013

วันนี้จู่ๆก็รู้สึกว่า เราพลังงานไม่พอที่จะทำหลายๆเรื่องพร้อมๆกัน? พอมานั่งสงบใจ ทบทวนตัวเองดูก็มีเรื่องผุดขึ้นมาในหัวสองเรื่องคือ