บันทึกความสุข

อะไรคือบันทึกคำเดียว

18 September, 2013

แนวความคิดนี้ได้มากจากหนังสือเรื่อง แค่ 30 นาทีก่อนนอน เปลี่ยนคนแย่เป็นยอดเยี่ยม เป็นหลักที่ทำให้เราได้เรียบเรียงความคิดและปรับเปลี่ยนอารมย์ก่อนนอน ซึ่งจะทำมาซึ่งผลลัพธ์ที่แตกต่างอย่างมหาศาล แต่สิ่งที่เราต้องทำนั้นกลับง่ายและเล็กน้อยมาก คือการเขียนสามเรื่องต่อไปนี้ก่อนนอนทุกวัน เรื่องที่มีความสุขในวันนี้ เรื่องที่เป็นไปด้วยดีในวันนี้ เรื่องที่อยากขอบคุณในวันนี้ ซึ่งในแต่ละหัวข้ออาจมีหลายข้อย่อยๆ ได้แล้วก็ไม่ไดจำกัดว่าจะต้องคำเดียว แต่ก็ไม่ควรยืดยาวเกินไป เพื่อกันความสับสนและด้วยความชอบส่วนตัว ผมจึงขอเปลี่ยนชื่อเรียกเสียใหม่เป็น “บันทึกความสุข” เสียเลยดีกว่า ฟังดูเข้าใจง่ายกว่าเยอะเลยเนาะ :)