Poem

กลอนปีใหม่ ๒๕๖๑

9 January, 2018

หลังจากไม่ได้แต่งกลอนปีใหม่มาประมาณ 4 ปี ปีนี้หลายๆอย่างลงตัว เลยได้แต่งกลับมาแต่งกลอนอีกครั้ง ขอมอบกลอนนี้แต่ทุกท่านครับ