Wordpress

เมื่อ wordpress ถูก hack

22 October, 2013

เมื่อวานผมประสบปัญหาว่า ลิ้งค์ที่ถูกรีไดเร็คจากเฟสบุ๊คเข้ามาที่บล็อกของผมจะถูกรีไดเร็คอีกต่อไปโผล่เว็บอาไรก็ไม่รู้คล้ายกับเว็บขายโฆษณา แต่ถ้าเข้าจากการพิมพ์ URL ตรงๆจะไม่เป็นอะไร