แด่ท่านที่หัวใจกำลังอยู่ในความมืดมน เสียใจ น้อยใจ ท้อแท้ สิ้นหวัง…

4 June, 2015 00:17 Life

heart-708266_1280

 

แด่ท่านที่หัวใจกำลังอยู่ในความมืดมน เสียใจ น้อยใจ ท้อแท้ สิ้นหวัง…

ขอให้ความดีในหัวใจท่านจงเปล่งประกายนำทาง

ขอให้ความดีในหัวใจท่านทำให้ไม่สิ้นหวัง

ขอให้ความดีที่ท่านทำมาจงคุ้มครองท่าน

ขอให้ความรักและความปราถนาดีในหัวใจท่าน จงเอ่อล้นออกมา

ขอให้ความรักและความปราถนาดี ทั่วสารทิศ จงสื่อถึงใจท่าน

และขอให้ความปราถนาดีในใจท่าน จงสื่อถึงคนอื่นสืบต่อไป

ขอให้ความสุข ความสงบ จงบังเกิดแก่หัวใจทุกดวง…