เมื่อมีปัญหาเข้ามาหลายเรื่องพร้อมกัน

21 August, 2013 20:54 Agile, Life

วันนี้จู่ๆก็รู้สึกว่า เราพลังงานไม่พอที่จะทำหลายๆเรื่องพร้อมๆกัน? พอมานั่งสงบใจ ทบทวนตัวเองดูก็มีเรื่องผุดขึ้นมาในหัวสองเรื่องคือ

1. นึกถึงคำสอนของครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยสอนโดยมีใจความประมาณว่า “เราไม่ได้เจอปัญหาหลายเรื่องเข้ามาพร้อมกันหรอก ถ้าลองมองให้ดีเราจะเห็นว่ามันจะเข้ามาแค่ทีละเรื่อง อย่างน้อยมันก็เข้ามาต่างกันในหลักนาที ในหลักวินาที เพียงแต่เราต้องจัดลำดับความคัญมันให้ถูก ทำเรื่องที่สำคัญและด่วนกว่าก่อน” แก้ปัญหาที่จะมาถึงก่อนไปที่ละเรื่อง ปรับตามสถานะการณ์ โอ้ววว นี่มัน Agile ชัดๆ

2. ในการทำงานแต่ละอย่าง เรายังออกแรงมากเกินไป ยังมีเรื่องที่สูญเปล่าอยู่เยอะ ออกแรงเยอะ แต่ได้ผลลัพธ์น้อย และบางอย่างทำไปก็ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ในตอนนี้

และระหว่างที่ทบทวนสองข้อข้างบน ก็มีข้อสามผุดขึ้นมาคือ

3. พอจบแต่ละงานแล้ว ปรับอารมณ์ได้ไม่ดีพอ เรายังวางอารมณ์ไม่เป็น ทำให้ส่งผลกระทบกับงานถัดไป

แต่เชื่อหรือไม่ สุดท้ายแล้ว เรื่องทั้งหมดทั้งมวล มาสรุปจบอยู่ได้ในประโยคเดียวคื

“ทำสิ่งที่จำเป็น ในเวลาที่จำเป็น เท่าที่จำเป็น”

กราบส์ Kamon Treetampinij (-/\-)